Tidigare Projekt

Tidigare Projekt
Tidigare Projekt2018-10-27T21:46:35+00:00
Exempel av tillgänglighetsuppdrag:

Ändrad användning av bostadshus Vaxholm
Ändrad användning av bostadshus Västerhaninge
Flerbostadshus i Piteå
Flerbostadshus Luleå
Flerbostadshus i Nynäshamn
Tillfälliga bostäder för asylsökande, Malmö
Små bostadsmoduler – nybyggnad i Piteå
Kryssningskajen, Visby
Arninge förbindelselänk till resecenter
Brf Solstaden, nya bostäder
Brf Katekesen, ändrad användning till bostäder
Kiosk i Zinkensdamm
Farsta viken Kvarnbergsskola, utredning och bygglov
Mölnvik, nybyggnad av förskola
Ursvik Borohus, bostäder bygglovsgranskning
Tillgänglighetsutlåtande, plattformsinventering
Ombyggnad förskola till dagcentral för funktionshindrade

Exempel av Husprojekteringsuppdrag har varit:

Bostäder: I Badholmen, vid Jarlaplan, vid s:t Eriksområdet, Stockholm,
I Bråstaborg, Sala, Ulriksdal, Enköping, Nynäshamn, Madrid, Telegrafberget
Inredning: vid ombyggnad av Stockholm rådhus
Skolor: Förskola I Mölnvik, Kvarnbergsskolan, Värmdö, Studentbostäder I Flemingsberg
Vård: Vårdcentral I Slussen, ombyggnad, Seniorboende I Tranås, Särskilt boende I Tyresö
Dagcentral för funktionshindrade, Värmdö
Infrastruktur: Citybanan utredning uppgångar
Laboratorier: Forskninglaboratorier vid KI
Kontor: Kontor för SL, kontor I Teknikhöjden
Hotell: Hotellprojekt IAl Quesir, Egypten, Kontors- och hotellkomplex Slussen
Förnyelsearbeten av bostäder: I Norsborg, I Åkersberga